Logo
Automat
News Atletika pro děti


V Mateřské škole Bendova se děti učí základům atletiky.

Atletiku vedou proškolené kvalifikované učitelky - trenérky, na hřišti MŠ Bendova a ZŠ J. Wericha nebo v novém Sportcentru Řepy.

Děti se naučí hravou formou základním pohybovým dovednostem, běh, chůze, skok, hod, rychlost, obratnost a reakci na smluvený signál, zdolávání překážek při běhu i obíhání mety.

Sportování bude podpořeno lehkými atletickými pomůckami.

[b]Atletika pro děti je pouze pro děti MŠ Bendova.
05.02.2013 @ Dzarda